Nieuws

Foto linken betreffende kringdag. Gaat dat zien.

Eucharistieviering 

https://myalbum.com/album/TQCkvBxUCHP8 

Erewijn

https://myalbum.com/album/DxKJGIzj1Zp0 

Optocht en defilé

https://myalbum.com/album/nxBJ9PaxeDzm 

Massale Opmars

https://myalbum.com/album/XstT9bmt0dLz 

Wedstrijden

https://myalbum.com/album/19CQuNg11kTR 

Ringsteken

https://myalbum.com/album/n5Cp7PybxJms 

Prijsuitreiking

https://myalbum.com/album/ZSBuiu1LUxE1 

Dan zijn er nog wat films gemaakt door Marc Meeuwsen: 

Optocht

https://youtu.be/3knyBqYOKZU 

Presentatie standaardruiters

https://youtu.be/Bx_ptiHpPpU 

Massale Opmars

https://youtu.be/SRm22SaWQfY

Lees Meer

Blad De Sleutel artikel

Lees Meer

Brabants Dagblad artikel

Lees Meer

Folder Kringdag deel 2

Lees Meer

Folder kringdag deel 1

Lees Meer

Folder Sint Sebastiaangilde Oss

Lees Meer

Folder Sint Sebastiaan

Lees Meer

Rucreant Midzomerfestijn 2018

Lees Meer

Rucreant juni 2018

Lees Meer

Rucreant Mei 2018

Lees Meer

Rucreant Maart 2018

Lees Meer

Uitnodiging Voorjaarsvergadering Gildenkring Hoge Schuts te Oss

 

Agenda:          Voorjaarsvergadering 2018 

Datum:            Donderdag 8 maart 2018        Aanvang: 20:00 uur

Plaats:             Gildehuis, Sint Sebastiaan Gilde, Huizenbeemdweg 11 te Oss           Tel:0412-635909       


Niet in gildekledij 

   1. Opening met de Christelijke Groet door de Hoofdman. 

   2. Herdenking overleden gildeleden. 

   3. Notulen vorige vergadering.

       Behandeling notulen najaarsvergadering 2017 (bespreking actiepunten)       

   4. Mededelingen, ingekomen stukken.

       Vaststellen/aanvullende agendapunten.

       Huishoudelijk reglement

       De bestelde hoeveelheden aan boekjes van het blad "Hoge Schuts" moeten tegen contante betaling geheel

       per gilde afgehaald

       worden vóór de vergadering.

       Het Jeu de Boules competitie formulier 2018 graag vóór de vergadering ingevuld inleveren(zie de bijlage) 

   5. Verkiezingen Overheid en Commissies.

       Overheid                          Hans de Visser                     herkiesbaar - laatste periode

       Jeu de Boules                   Wim Holland                        herkiesbaar

       Vendel                              Marc Somers                       herkiesbaar

       Trom/bazuin                     Bob Verhoeven                     herkiesbaar

       Trom/bazuin                     Michel van Lieshout              nieuwe kandidaat

       Trom/bazuin                     Justin van Nuland                 nieuwe kandidaat

       Standaardrijden               Piet van de Wetering              herkiesbaar 

       Kandidaten voor bovenstaande functies kunnen zich aanmelden tot 22 februari 2018 bij de dekenschrijver. 

   6. Verslag Dekenrentmeester en verslag Kascommissie.

       Kascommissie: Jan van der Heijden en Chris Pick, aftredend is Jan van der Heijden, vacature invullen. 

   7. Evaluatie schuttersvergadering 2018.

       Bespreking evenementenlijst 2018-2019     

   8. Verslag kruisboogcompetitie 2017-2018 door de commissie.       

   9. Mededeling Kaderdag 8 April 2018 bij het St. Barbara en St. Lucia Gilde te Uden. 

 10. Mededelingen Kringdag 24 juni 2018 te Oss.

       Bekendmaking besluitenlijst kringdag zilver.                  

 11. Rondvraag. 

 12. Sluiting met de Christelijke Groet door de Hoofdman.   

 

Lees Meer

Zoeken