Sint-jorisgilde organiseert Gildenkringdag

SINT-JORISGILDE  ORGANISEERT  GILDENKRINGDAG

Een groot evenement wordt het: de organisatie van een gildenkringdag voor Gildekring Hoge Schuts.

Dit wordt gehouden zondag 26 mei 2019 op het evenemententerrein bij molen De Vlijt op de hoek van de Papendijk/Groenstraat.

Er zijn dertien gilden aangesloten bij Gildekring Hoge Schuts. Dat betekent dat er circa 300 gildezusters en-broeders  van zeer jong tot oud aanwezig zullen zijn in Geffen.

Er worden wedstrijden gehouden in alle gildedisciplines: trommen, bazuinblazen, vendelen, zowel individueel als in groepen. Verder zijn er schietwedstrijden met geweer en kruisboog, wedstrijd in standaardrijden en jeu de boules. Als klap op de vuurpijl is er ringsteken voor de standaardruiters en wordt er een clinic gegeven in handboogschieten waaraan jong en oud mag deelnemen. De toegang is uiteraard gratis.

Maar de middag start om 12.00 uur met een optocht door een aantal straten van Geffen en de massale opmars. Dat is prachtig om te zien; wij nodigen u dan ook van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

U begrijpt dat voor zon dag heel wat nodig is. Er komt een grote tent en diverse andere zaken, zoals een snackwagen, toiletten, schietbomen en nog veel meer. Wij zijn dan ook dankbaar voor alle mensen die ons tot nog toe gesponsord hebben, waarbij vooral genoemd moet worden: Timmermans lnfra BV voor de tent en de maximale bijdrage van de Dorpsraad voor het opzetten van de schietbomen met de benodigde hoogwerker hier voor. Wij hebben veel bedrijven benaderd , maar het was onmogelijk om iedereen te bereiken. Wilt u als nog iets doen ons rekeningnummer is NL03RABO0 129594911 ten name van Sint-Jorisgilde Geffen onder vermelding van kringdag. Wij zijn dankbaar voor iedere bijdrage. Het Sint-Jorisgilde hoopt op veel bezoekers om kennis te komen maken alles wat de gilden te bieden hebben.